Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor personale - Piening Personal

General

Piening GmbH (denumită în ceea ce urmează "Noi" sau "Piening Personal"), ca operator al ofertei online, este organismul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ofertei online. Detaliile noastre de contact pot fi găsite în secţiunea Informaţii a ofertei online, persoanele de contact pentru întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt menționate direct în această politică de confidențialitate. Termenii "solicitanți" și "utilizatori" care apar în acest text se referă la persoanele de orice sex. Ele sunt folosite exclusiv în vederea unei mai bune lizibilităţi.
Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Colectăm, stocăm și folosim datele dvs. personale numai în conformitate cu conținutul acestei politici de confidenţialitate și a normelor aplicabile privind protecția datelor, în special Regulamentul general european privind protecția datelor (RGPD) și reglementările naționale privind protecția datelor. 
Prin urmare, respectăm cu strictețe dispozițiile legale privind protecția datelor (în special Actul federal de protecție a datelor cu caracter personal (BDSG) și UE-DSGVO). Colectarea, prelucrarea, utilizarea și stocarea datelor cu caracter personal sunt supuse, de asemenea, prevederilor legale ale Actului Telemedia (TMG), precum și Legii privind plasarea forţei de muncă (AUE) în cazul candidaţilor.

Date personale / Ce informații colectăm?

Datele personale reprezintă informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ toate informațiile despre identitatea dumneavoastră, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail sau adresa poștală. Cu toate acestea, informațiile care nu pot fi asociate direct cu identitatea dumneavoastră (de exemplu informațiile statistice, numărul de utilizatori ai ofertei online) nu sunt considerate informații personale.
Puteți utiliza oferta noastră online fără a vă dezvălui identitatea și fără a furniza date personale. Vom colecta doar informații generale despre navigarea în oferta noastră online. Cu toate acestea, pentru unele dintre serviciile oferite, datele personale vă vor fi colectate. Aceste date sunt în mod normal prelucrate de noi numai în scopul utilizării acestui serviciu online, în special pentru furnizarea informațiilor dorite. La colectarea datelor cu caracter personal este necesară numai furnizarea datele care sunt solicitate în mod obligatoriu.  Este posibil, de asemenea, sa furnizaţi informaţii suplimentare, acestea fiind informațiile pe care le puneţi la dispoziţie numai dacă doriţi. 
Menționăm în fiecare caz dacă informaţiile solicitate sunt obligatorii sau facultative. Nu utilizăm nici o procedură automată de luare a deciziilor pe baza datelor dumneavoastră personale în contextul utilizării ofertei noastre online.

Prelucrarea informațiilor personale / Cum protejăm informațiile dvs.?

Informațiile dvs. vor fi stocate de noi pe servere protejate special în cadrul Uniunii Europene. Acestea sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau difuzării datelor dvs. de către persoane neautorizate. Numai persoanele autorizate pot avea acces la datele dvs. Acestea sunt responsabile pentru suportul tehnic, comercial sau editorial al serverelor. 
Oferim măsuri de securitate fizice, tehnice, organizaționale și administrative pentru a vă proteja informațiile personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării și modificării neautorizate. Aceste măsuri de securitate includ firewall-uri, criptarea datelor, restricții de acces fizic la centrele noastre de date, la atribuirea și utilizarea parolei, proceduri de autorizaţie și control autorizat al accesului datelor.
Datele dumneavoastră personale sunt criptate și transmise prin Internet. Utilizăm criptarea SSL (Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.
Ne angajăm să optimizăm continuu conceptele și sistemele noastre de securitate.

Minorii pot folosi serviciile noastre?

Personal Piening nu colecteează cu bună știință informații de la minori sau alte persoane care nu pot folosi serviciile și paginile noastre web noastre în mod legal. Vă rugăm să ne contactați dacă bănuiți că am colectat în mod necorespunzător sau în mod greșit datele unui minor, astfel încât să le putem șterge fără întârziere; cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm datele.

Utilizarea și transferul datelor cu caracter personal către unei terţe părţi

Solicitantul este de acord ca Piening Personal sa utilizeze informațiile sale de contact în scopul stabilirii contactului și menținerii contactelor și că toate notificările referitoare la această relație de utilizare pot fi trimise prin e-mail, cu excepția cazului în care legea prevede un alt formular.
Piening Personal utilizează informațiile solicitantului, în special datele sale cu caracter personal, în scopul medierii, în special în ceea ce privește alocarea de personal angajat sau recrutarea. Pentru ca Piening Personal să poată oferi solicitantului o sarcină profesională adecvată, datele personale ale solicitantului vor fi colectate, prelucrate și stocate în acest scop. Aceste date includ cel puțin: numele, prenumele, data nașterii, adresa completă, datele de contact, situația profesională actuală, adresa locului de muncă, disponibilitatea și aspirațiile de carieră ale solicitantului. În plus, pentru o plasare reusita Piening Personal are nevoie de toate informațiile care se găsesc în mod normal într-un CV.
Piening Personal utilizează datele solicitantului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea și proiectarea aplicării, precum și pentru medierea activității solicitantului. Solicitantul este de acord cu redirecţionarea documentelor de candidatură unei terţe părţi interesate. În cazul în care datele pentru scopurile menționate mai sus sunt expediate unor terțe părți, Piening Personal nu are nicio influență asupra stocării, utilizării sau ștergerii acestor date de către terți; eventualele solicitări de protecție a datelor vor fi adresate  numai terţei părți în acest caz. În eventualitatea în care se vor trimite fotografii către Piening Personal, solicitantul este de acord că Piening Personal le va prezenta părților interesate împreună cu materialele cererii de candidatură. Dacă solicitantul dorește să limiteze cercul de mediere, trebuie să informeze compania Piening Personal. 
Piening Personal va păstra datele în conformitate cu reglementările legale chiar după încheierea procesului de candidatură și le va transmite autorităţii de supraveghere, în măsura în care acest lucru este cerut de § 8 AÜG. Piening Personal va stoca datele atâta timp cât este necesar pentru a finaliza procesul de candidatură. Ulterior, datele vor fi șterse, cu excepția cazului în care dispozițiile legale se opun sau dacă solicitantul a consimțit în mod expres ca datele să fie utilizate în continuare.
Nu vom dezvălui datele unor terțe părți fără consimțământul dvs. expres, în nici un caz în scopuri publicitare. Datele dvs. personale vor fi dezvăluite numai dacă v-ați dat acordul pentru transferul de date sau dacă suntem îndreptățiți sau obligați să facem acest lucru din cauza dispozițiilor legale și / sau a ordinelor oficiale respectiv judiciare.

Accesul la datele stocate, ștergerea datelor stocate

Solicitantul are dreptul să întrebe în scris sau prin e-mail dacă și, eventual, care sunt datele personale stocate de Piening Personal. Piening Personal va procesa o solicitare în timp util și va răspunde într-un termen rezonabil. Inspectia presupune ca solicitantul să demonstreze eligibilitatea. Aceasta necesită prezentarea unei dovezi de identitate cu o fotografie. Piening Personal își rezervă dreptul de a respinge cererea de acces dacă există îndoieli rezonabile, de exemplu în legatură cu identitatea solicitantului.
Dacă solicitantul dorește să ștergă datele stocate, Piening Personal va implementa ștergerea datelor în așa fel încât Piening Personal să nu mai poată utiliza datele. Ștergerea în orice fișiere de rezervă create este făcută de Piening Personal în cadrul posibilităților tehnice. Orice obligație legală de stocare rămâne neafectată.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

În măsura în care obținem consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, articolul 6 paragraful 1 lit. a) GDPR funcţionează ca bază legală pentru prelucrarea datelor.
În măsura în care vă procesăm datele personale deoarece este necesar pentru a îndeplini un contract sau în contextul unei relații de tip contractual cu dumneavoastră, articolul 6 paragraful 1 lit. b) GDPR funcţionează ca bază legală pentru prelucrarea datelor.
În măsura în care procesăm datele dvs. personale pentru a îndeplini o obligație legală, articolul 6 paragraful 1 lit. c) GDPR funcţionează ca bază legală pentru prelucrarea datelor.
Ca bază legală pentru prelucrarea datelor se află în continuare articolul 6 alineatul (1) lit. f) GDPR dacă prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți, iar interesele dumneavoastră, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale nu necesită protecția datelor dumneavoastră personale.
Ca parte a acestei politici de confidențialitate, se menționează în fiecare caz temeiul juridic pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Ștergerea datelor și durata de stocare

Stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru procesul de candidatură. Ulterior, datele vor fi șterse, cu excepția cazului în care dispozițiile legale se opun acesteia și dacă solicitantul nu și-a dat în mod expres consimțământul de a le folosi în continuare.
Întotdeauna ștergem respectiv blocăm datele dumneavoastră personale ori de câte ori scopul stocării este omis. Cu toate acestea,  stocarea datelor se poate produce, de asemenea, dacă acest lucru este prevăzut de cerințele legale cărora ni se aplică, de exemplu în ceea ce privește obligațiile legale de păstrare și de documentare.

Utilizarea ofertei online

De fiecare dată când accesați serviciile noastre online, colectăm următoarele informații despre computerul dumneavoastră, indiferent de înregistrarea dumneavoastră: adresa IP a computerului, căutarea browserului dumneavoastră și data acestei solicitări.
De asemenea, statutul și cantitatea de date transferate sunt înregistrate ca parte a acestei solicitări. De asemenea, colectăm informații despre produse și versiuni despre browserul utilizat și sistemul de operare al computerului.
Urmărim ce pagina web a accesat oferta online. Adresa IP a computerului este stocată numai pentru perioada de utilizare a ofertei online și apoi ștearsă sau anonimizata prin scurtare. Datele rămase sunt stocate timp de 24 de luni.
Utilizăm aceste date pentru funcționarea ofertei online, în special pentru detectarea și eliminarea erorilor, pentru a determina coeficientul de utilizare a ofertei online și pentru a face ajustări sau îmbunătățiri. În aceste scopuri, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este conform art.6 alin. 1 lit. f) GDPR

Utilizarea cookie-urilor

Pentru oferta noastră online – asemenea mulor altor pagini web - sunt folosite moduluri de tip cookie. Fișierele cookie sunt fișiere text mici stocate pe computerul dumneavoastră care stochează anumite setări și date pentru schimbul cu oferta noastră online prin browser-ul dumneavoastră.
Un modul cookie conține de obicei numele domeniului din care a fost trimis fișierul cookie, precum şi informații despre vârsta cookie-ului și un identificator alfanumeric. Modulele cookie ne permit să recunoaștem computerul dvs. și să facem disponibile imediat eventualele setări. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim oferta online și să vă oferim un serviciu mai bun și mai personalizat.  Şi în acest caz interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f)  DSGVO.
Cookie-urile pe care le folosim sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune, care sunt șterse automat după terminarea sesiunii de browser. Ocazional, modulele cookie cu o perioadă de stocare mai lungă pot fi utilizate astfel încât setările și preferințele dvs. să poată fi luate în considerare chiar și data viitoare când vizitați serviciul nostru online.
Majoritatea browserelor sunt setate să accepte automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți dezactiva stocarea cookie-urilor sau puteți seta browserul să vă anunțe atunci când sunt trimise fişierele cookie. De asemenea, este posibil să ștergeți manual cookie-urile deja salvate prin setările browserului. Rețineți că în astfel de cazuri pot apărea limitări sau nu puteți utiliza oferta noastră online dacă refuzați stocarea cookie-urilor sau ștergeți cookie-urile necesare.

Google Analytics

Utilizăm Google Analytics pentru analiză statistică. Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, SUA ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computerul dumneavoastră și care permit prin acordul dumneavoastră o analiză a utilizării paginii web. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea dumneavoastră a acestei pagini web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul activării anonimatului IP pe această pagină web, adresa dumneavoastră de IP va fi scurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dumneavoastră, pentru a compila rapoarte privind activitatea paginii web și pentru a furniza operatorului paginii web alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului. Adresa IP furnizată de browser-ul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a programului dumneavoastră de căutare; cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui pagini web. În plus, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea plug-in-ului de browser disponibil pe următoarea pagină web și instalând tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Pentru mai multe informații, accesaţi tools.google.com/dlpage/gaoptout respectiv www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informații generale despre Google Analytics și confidențialitate). Suntem de părere că, datorită măsurilor de protecție luate (anonimizarea și posibilitatea de a contesta), prelucrarea datelor pentru a optimiza oferta noastră online trebuie să fie considerat ca interes legitim în vederea prelucrării datelor fiind în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f) DSGVO. 

Retargeting și remarketing

 Retargeting-ul sau remarketing-ul sunt tehnologii în care utilizatorii care au vizitat anterior o anumită pagină web le este afişată reclama corespunzătoare chiar și după părăsirea acestei pagini. În acest scop, este necesară identificarea utilizatorului de Internet dincolo de site-ul propriu, iar în acest scop cookie-urile serviciilor corespunzătoare sunt utilizate. Vizualizările anterioare ale utilizatorlui sunt luate în considerare. De exemplu, dacă un utilizator vizualizează anumite produse, acestea sau alte produse similare pot fi afișate mai târziu ca anunțuri publicitare pe alte pagini web accesate. Este o publicitate personalizată care este adaptată nevoilor fiecărui utilizator. Pentru această reclamă personalizată nu este necesară identificarea utilizatorului dincolo de recunoașterea sa. Datele utilizate pentru retarget sau remarketing nu vor fi, prin urmare, fuzionate cu alte date de catre noi.
Utilizăm astfel de tehnologii pentru a afișa anunțuri publicitare pe Internet. Pentru livrarea anunțurilor folosim furnizori terți (de exemplu, Facebook). Folosim, printre altele, oferte de la Google, care permit afișarea automată a unor produse interesante pentru utilizatorul de Internet. Această funcție este implementată de module cookie. Pentru mai multe informații despre această tehnologie, consultați secțiunea Google Datenschutzbestimmungen pe pagina web  https://policies.google.com/privacy?hl=de. Instalarea modulelor cookie pentru Remarketing Google și Urmărirea conversiilor Google AdWords se poate face prin setarea respectivului software de navigare vizitând pagina web  http://www.google.com/policies/privacy/ads/ iar o schimbare a setării corespunzătoare poate fi prevenită. 
Plasarea publicității este interesul nostru legitim în prelucrarea datelor conform art.6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Newsletter

Când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată în scopuri proprii de publicitate până când vă dezabonați. Veți primi informații obișnuite prin e-mail pe teme curente, precum și e-mailuri din motive speciale, de exemplu, promoții speciale. E-mailurile pot fi personalizate și individualizate pe baza informațiilor noastre despre dvs.

Dacă nu ne-ați dat consimțământul dvs. scris, vom folosi pentru abonarea newsletter-ului procedura așa-numită dublu opt-in in felul următor: vă vom trimite un newsletter prin e-mail numai dacă ne-aţi confirmat în mod explicit activarea expedierii newsletter+ului. Vă vom trimite apoi un e-mail de notificare prin care vă vom ruga să confirmați că doriți să primiți newsletter-ul nostru făcând clic pe un link din acest e-mail.

Newsletter2Go este folosit ca software de newsletter. Datele dvs. vor fi trimise către Newsletter2Go GmbH (Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin). Este interzisă vânzarea datelor şi folosirea acestora de către Newsletter2Go în alte scopuri decât pentru expedierea newsletter-ul nostru. Newsletter2Go este, de asemenea, obligat să respecte prevederile Legii federale privind protecția datelor și alte dispoziții legale și acționează exclusiv conform instrucțiunilor noastre. Newsletter2Go este un furnizor german certificat de TÜV Rheinland. Mai multe informatii puteţi găsi pe pagina web: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/.  

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. a) GDPR, dacă v-ați înregistrat în mod explicit pentru newsletter. În conformitate cu cerințele legale, este posibil să primiți newsletter-ul nostru fără consimțământul dvs. explicit, întrucât ați comandat bunuri sau servicii de la noi iar noi am primit adresa dvs. de e-mail,  în cazul în care nu aţi refuzat în mod explicit primirea informaţiilor prin e-mail. În acest caz, interesul nostru legitim în scopul marketingului direct este în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. f) DSGVO.

Acordul dat cu privire la colectarea, utilizarea și stocarea datelor cu caracter personal, în special adresa de e-mail și utilizarea acesteia pentru trimiterea newsletter-ului se poate revoca oricând în mod gratuit cu efect pentru viitor. La sfârșitul fiecărui e-mail publicitar veți găsi un link unde puteți să vă dezabonați imediat de la newsletter. După primirea anularii, nu vom mai utiliza datele dvs. în scopul trimiterii buletinelor informative. De asemenea, vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment prin e-mail la adresa marketing@pieninggmbh.de.

Portal de candidatură

La primirea unei cereri de candidatură prin intermediul portalului, documentele vor fi redirecţionate în format electronic personalului responsabil.  În cazul în care aţi fost angajat, datele transmise vor fi stocate în scopul activităţii contractuale în conformitate cu cerințele legale. În toate celelalte cazuri, baza legală pentru stocarea datelor dvs. de solicitare este consimțământul dvs. în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. a) GDPR.

Formular de contact

În măsura în care doriți să utilizați formularul de contact din oferta noastră online, colectăm datele personale pe care le furnizați în formularul de contact, în special numele și adresa de e-mail. În plus, stocăm adresa IP, precum și data și ora solicitării. Prelucrăm datele transmise prin intermediul formularului de contact exclusiv în scopul solicitării dumneavoastră sau pentru a răspunde solicitării. 
Puteți decide ce informații ne transmiteți prin intermediul formularului de contact. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. a) GDPR. După ce solicitarea a fost procesată de noi, datele sunt stocate apoi în eventualitatea altor întrebări. O eliminare a datelor poate fi solicitată în orice moment, iar in caz contrar eliminarea are loc după finalizarea completă a solicitării; obligațiile de depozitare obligatorii rămân neschimbate.

Social Media 

În oferta noastră online veți găsi legături către rețelele sociale Facebook, Google+ și Instagram, rețeaua de carieră Xing, platforma de evaluare a angajatorilor kununu și serviciul de mesaje scurte Twitter. Legăturile sunt indicate de logo-ul furnizorului. Dacă faceți clic pe link-uri, se deschid paginile sociale corespunzătoare pentru care această politică de confidențialitate nu se aplică. Pentru detalii privind dispozițiile aplicabile, consultați politica de confidențialitate a fiecărui furnizor. Înainte de a apela la legăturile relevante, nu sunt transmise informații personale furnizorilor respectivi. Accesul dumneavoastră al paginii web corelate este, în același timp, baza pentru prelucrarea datelor de către furnizorii respectivi.

Drepturile celor implicaţi

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aveți drepturi extinse. În primul rând, aveți un drept complet la informație și, dacă este necesar, puteți solicita corectarea și / sau ștergerea respectiv blocarea datelor dumneavoastră personale. De asemenea, puteți solicita o restricție de procesare și aveți dreptul de a obiecta. De asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor cu privire la datele personale pe care ni le furnizați. Pentru mai multe informații, contactați agentul nostru pentru protecția datelor.

Revocarea consimțământului și contestaţia

După acordarea consimțământului, acesta poate fi revocat în mod liber în orice moment, cu efect ulterior. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare. Persoana de contact pentru aceasta este agentul nostru pentru protecția datelor.
Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale nu se bazează pe un consimțământ, ci pe baza unui alt temei juridic, puteți contesta această prelucrare a datelor. Contestarea lor conduce la revizuirea și, dacă este necesar, la încetarea procesării datelor. Veți fi informat cu privire la rezultatul examinării și veți primi - dacă totuşi prelucrarea datelor va continua -  mai multe informații despre motivul pentru care prelucrarea datelor este permisă.

Procesarea comenzilor

În cazul procesării comenzilor, Piening Personal va respecta cerințele legale.

Reclamaţii

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi nu respectă această politică de confidențialitate sau politica de confidențialitate aplicabilă, vă puteți adresa pentru reclamaţii agentului nostru pentru protecția datelor personale. Agentul pentru protecția datelor va examina problema și vă va informa despre rezultatul verificării. De asemenea aveţi dreptul să faceţi reclamaţie la o autoritate de supraveghere.

Link-uri către alte pagini web 

Oferta noastră online poate conține link-uri către alte pagini web. Aceste link-uri sunt de obicei marcate ca atare. Nu avem nicio influență asupra măsurii în care alte pagini web corelate respectă reglementările aplicabile privind protecția datelor. Prin urmare, vă recomandăm să vă informați și despre reglementările respective privind protecția datelor de pe alte pagini web.

Modificări la această politică de confidențialitate

Statutul acestei politici de confidențialitate este indicat de data (de mai jos). Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această politică de confidențialitate cu efect ulterior. O schimbare apare, în special, cu ajustarea tehnică a ofertei online sau cu modificarea cerințelor legale privind protecția datelor. Versiunea curentă a politicii de confidențialitate poate fi accesată oricând direct prin oferta online. Prin urmare, recomandăm consultarea acestori termeni în mod ocazional. În eventualitatea in care o parte sau anumite formulări ale acestei politici de confidențialitate sunt ineficiente, dispozițiile rămase nu vor fi afectate.

Agenţi de protecția datelor personale și contact

Pentru întrebări legate de modul în care utilizăm datele personale sau pentru informații suplimentare privind protecția datelor, agentul nostru pentru protecția datelor vă stă la dispoziție. Orice întrebări pot fi direcționate către următoarea adresă de contact:

Piening GmbH
Altmühlstrasse 30
33689 Bielefeld
datenschutz@pieninggmbh.de    

Statutul acestei Politici de confidențialitate: mai 2018

CookieConsent

În plus, folosim alte cookie-uri opționale pentru a ne optimiza continuu oferta. Puteți găsi o listă completă și descrierea acestor cookie-uri făcând clic pe butonul - Detalii. De asemenea, aveți opțiunea de a accepta toate sau numai cookie-urile necesare. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca oferta noastră cu cookie-uri restricționate să nu poată fi folosită pe deplin.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate.