Конфіденційність та Захист даних

Положення про захист даних для співробітників компанії Piening

Загальні положення

ТОВ "Piening GmbH" (надалі: «Ми» або «Працівники Piening»), як провайдер онлайн-пропозицій, є відповідальним органом за обробку персональних даних користувачів своїх онлайн-пропозицій. Наші контактні дані можна знайти в інформаційному розділі  цієї онлайн-пропозиції, а контактні особи з питань обробки персональних даних вказані безпосередньо в цій заяві про захист даних. Терміни «заявник» і «користувач», використані в цьому тексті, мають на увазі  людей будь-якої статі. Вони використовуються лише для легкого сприйняття тексту.

Захист персональних даних - це дуже важливо для нас. Ми збираємо, зберігаємо та використовуємо ваші персональні дані лише відповідно до змісту нормативних актів про захист даних і застосовних правил захисту даних, зокрема Загального регламенту про захист даних (GDPR) та національних правил захисту даних. Ми суворо дотримуємося законодавчих положень щодо захисту даних (зокрема, Федерального закону про захист даних (BDSG) та (EU-RGPD). Збір, обробка, використання та зберігання персональних даних також регулюються положеннями Закону про телемедіа, засоби масової комунікації (TMG) та Закону про працю.

Персональні дані / Яку саме інформацію ми збираємо?

Персональні дані – це інформація про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. Це включає всю інформацію про вашу особу, таку як ваше ім’я, адреса електронної пошти або поштова адреса. Однак інформація, яка не може бути пов’язана з вашою особою (наприклад, статистична інформація, така як кількість онлайн-користувачів веб ресурсу), не вважається особистими даними.

Ви також можете скористатися нашою онлайн-пропозицією, не розкриваючи свою особу та не надаючи свої персональні дані. Ми збираємо лише загальну інформацію про нашу онлайн-пропозицію. Однак для деяких із пропонованих послуг персональні дані збиратимуться від вас. В принципі, ми обробляємо ці дані лише з метою надання вам послуг щодо цієї онлайн-пропозиції, зокрема для надання потрібної інформації. При зборі персональних даних слід надавати лише обов’язкову інформацію. Крім того, є можливість отримання додаткової інформації, яка потім надається добровільно. Ми зобов’язуємось повідомляти, чи є такі дані обов’язковими чи добровільними. Автоматизоване прийняття рішень на основі ваших персональних даних не відбувається у зв’язку з використанням нашої онлайн-пропозиції.

Обробка персональних даних / Як ми захищаємо ваші дані?

Ваша інформація буде зберігатися нами на спеціально захищених серверах в межах Європейського Союзу. Дані захищені технічними та організаційними заходами від втрати, знищення, несанкціонованого доступу, зміни або поширення приватної інформації неуповноваженими особами. Доступ до ваших даних можливий лише для кількох уповноважених осіб. Вони відповідають за технічну, комерційну або редакційну підтримку серверів.

Ми підтримуємо фізичні, технічні, організаційні та адміністративні заходи безпеки, щоб захистити вашу особисту інформацію від втрат, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розкриття та зміни даних. Ці заходи безпеки включають брандмауери, шифрування даних, обмеження фізичного доступу до наших центрів обробки даних, призначення та використання паролів, концепції авторизації та права доступу.

Ваші особисті дані шифруються перед передачею їх через мережу Інтернет. Ми використовуємо шифрування SSL (Secure Socket Layer) для передачі даних.

Ми прагнемо постійно оптимізувати наші концепції захисту та системи безпеки.

Чи можуть неповнолітні користуватися нашими послугами?

Piing Personal Sections не збирає інформацію від неповнолітніх або інших осіб, які не можуть користуватися нашими послугами та веб-сайтами. Зв’яжіться з нами, якщо ви підозрюєте, що ми ненавмисно або помилково зібрали інформацію від неповнолітньої дитини, щоб ми змогли негайно її видалити; у випадках, коли ми не зобов’язані за законом зберігати такі дані.

Використання та розкриття персональних даних третім особам

Заявник погоджується з тим, що компанія "Piening Personal" може використовувати свої контактні дані з метою встановлення та підтримки контакту, і що всі повідомлення, пов’язані з цими відносинами з користувачем можуть здійснюватися електронною поштою, якщо законом не вимагається інша форма кореспонденції.

Компанія "Piening Personal" використовує інформацію заявника, зокрема його персональні дані, для цілей працевлаштування, зокрема тимчасового працевлаштування або працевлаштування персоналу на повний робочий день. Для того, щоб компанія "Piening Personal" мала можливість  запропонувати заявнику відповідні професійні завдання, персональні дані заявника збираються, обробляються та зберігаються для цієї мети. Ці дані включають щонайменше такі пункти: ім’я, прізвище, дату народження, домашню адресу, контактні дані, поточну професійну посаду, бажане місце розташування, наявність навичок та вмінь, сертифікатів тощо та кар’єрні прагнення кандидата. Крім того, для компанії "Piening Personal" потрібна вся інформація, яку зазвичай можна знайти в резюме, для пошуку необхідної вакансії на відповідну посаду.

Piening Personal використовує дані заявника, оскільки це необхідно для обґрунтування та оформлення заявки та для посередництва в процесі пошуку праці для заявника. Заявник зобов'язується передати документи для заявки зацікавленим третім особам. Якщо дані передаються третім особам для зазначених цілей, Piening Personal не має впливу на їх зберігання, використання або видалення таких даних третіми особами; тому в цьому випадку будь-яка претензія щодо захисту даних спрямована проти третіх осіб. Надсилаючи фотографії до Piening Personal, заявник погоджується з тим, що Piening Personal може надсилати їх зацікавленим третім особам разом із документами та заявкою на працю. Якщо заявник хоче обмежити коло посередництва, він повинен повідомити про це Piing Personal.

Piening Personal зберігає дані відповідно до положень законодавства навіть після розгляду запиту та на додаток до наглядового органу, якщо це вимагається відповідно до розділу 8 закону про працю в Німеччині ArbHG. "Piening Personal" зберігає дані стільки часу, скільки необхідно для виконання процесу подачі заявки. Дані будуть видалені за умови, якщо  немає законодавчих положень про протилежне або якщо заявник чітко погодився на подальше використання.

Крім того, ми не передаємо дані третім особам без вашої чіткої згоди, особливо в рекламних цілях. Ваші персональні дані будуть передані лише в тому випадку, якщо ви даєте згоду на передачу даних або якщо ми маємо право чи зобов’язані зробити це на підставі законодавчих положень та/або судових чи офіційних розпоряджень.

Доступ до збережених даних. Видалення збережених персональних даних

Заявник має право надіслати запит до компанії в письмовій формі або електронною поштою, щодо інформації які саме персональні дані вона має, і, якщо дані зберігаються, то ви можете дізнатися які саме персональні дані зберігає Piening Personal про вас. Piening Personal намагається швидко обробити запит і відповісти протягом невеликого періоду часу. Перевірка даних вимагає від заявника продемонструвати відповідність певним вимогам, а це, в свою чергу, потребує надання посвідчення особи з фотографією. Piening Personal залишає за собою право відхилити запит на доступ у разі обґрунтованих сумнівів, наприклад, щодо сумнівів щодо особи заявника.

Якщо заявник бажає, щоб його збережені дані були видалені, Piening Personal здійснить видалення даних таким чином, що Piening Personal більше не зможе їх використовувати. Будь-які файли резервної копії, які могли бути створені, будуть видалені, наскільки це технічно можливо, співробітниками компанії. Законодавчі вимоги щодо зберігання даних залишаються незмінними.

Правові основи обробки даних

Оскільки ми отримуємо згоду на обробку ваших персональних даних, про що свідчить стаття 6, параграф 1 підпункт а GDPR, то це є правовою основою для обробки ваших даних.

Оскільки ми обробляємо ваші персональні дані, тому що це необхідно для виконання контракту або це є частиною договірних відносин з вами, про що свідчить стаття 6, параграф 1, підпункт b GDPR, це також є юридичною основою для обробки даних.

Оскільки ми обробляємо ваші персональні дані для виконання юридичних зобов’язань, згідно зі пунктом 6 (1) (c) GDPR, то це є правовою основою для обробки ваших даних.

Правовою основою для обробки даних є стаття 6 (1) (f) GDPR, яку необхідно брати до уваги в процесі обробки ваших персональних даних,щро є необхідним для захисту законних інтересів нашої компанії або третьої сторони, а не ваших приватних інтересів. Фундаментальні права і основні свободи у захисті персональних даних вимагаються діючим законодавством.

У рамках цієї декларації про захист даних ми завжди вказуємо на правові основи, на яких ми ґрунтуємо обробку ваших персональних даних.

Видалення та зберігання даних

Ми зберігаємо ваші дані стільки, скільки необхідно для процесу подачі заявки. Після цього дані будуть видалені за умови, якщо немає інших законодавчих положень про протилежне та за умови, якщо заявник прямо не дав згоди на подальшу заявку.

Ми завжди видаляємо або блокуємо ваші персональні дані до тих пір, поки мета зберігання більше не застосовується. Однак зберігання також може мати місце, якщо інують юридичні вимоги, яким ми підпорядковуємось, наприклад, щодо законодавчого зберігання та зобов’язань щодо документації. У такому випадку, ми видалимо або заблокуємо ваші персональні дані після закінчення терміну дії відповідних вимог.

Використання онлайн-пропозиції

Щоразу, коли ви отримуєте доступ до нашої онлайн-пропозиції, ми збираємо наступну інформацію про ваш комп’ютер: IP-адресу вашого комп’ютера, запит від вашого браузера та час цього запиту. Крім того, статус і обсяг переданих даних реєструються як частина цього запиту. Ми також збираємо інформацію про продукт і версію програмного забезпечення комп’ютеру, який використовується, і операційну систему комп’ютера. Ми реєструємо веб-сайт, з якого було здійснено доступ до онлайн-пропозиції. IP-адреса вашого комп’ютера зберігається лише на той час, коли ви використовуєте онлайн-пропозицію, а потім видаляється або шифруються та скорочується анонімним шляхом. Решта даних зберігаються протягом 24 місяців.

Ми використовуємо ці дані для обробки запиту онлайн-пропозиції, зокрема для виявлення та усунення помилок, визначення використання онлайн-пропозиції та внесення змін або покращень. Наш законний інтерес в обробці даних відповідає статті 6 (1) (f) GDPR.

Використання файлів cookie

Як і на багатьох веб-сайтах, файли cookie також використовуються для нашої онлайн-пропозиції. Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері та мають певні налаштування та дані для обміну з нашою онлайн-пропозицією через ваш браузер. Файл cookie зазвичай містить назву домену, з якого було надіслано файл cookie, інформацію про вік файлу cookie та буквено-цифровий ідентифікатор. Файли cookie дозволяють нам розпізнати ваш комп’ютер і негайно зробити налаштування та доступ до нашої пропозиції. Файли cookie допомагають нам покращити наші сервіси та запропонувати вам найкращий та більш персоніфікований сервіс. Це також є нашим законним інтересом в обробці даних відповідно до статті 6, параграф 1, підпункт f закону GDPR.

Файли cookie, які ми використовуємо, є так званими сесійними файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці сеансу браузера. Іноді використовуються файли cookie з довшим терміном зберігання, щоб ваші уподобання та переваги також можна було врахувати під час наступного відвідування нашої онлайн сторінки.

Більшість браузерів налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Однак ви можете деактивувати зберігання файлів cookie або налаштувати свій браузер так, щоб він сповіщав вас, щойно файли cookie будуть надіслані. Також можна вручну видалити файли cookie, які вже були збережені через налаштування браузера. Зауважте, що ви зможете використовувати нашу онлайн-пропозицію лише обмежено або не використовувати взагалі, якщо ви відмовитеся від зберігання файлів cookie або видалите необхідні файли cookie.

Google Analytics

Ми використовуємо сервіси Google Analytics для статистичних оцінок. Google Analytics — це служба веб-аналітики, що надається компанією Google Inc., адреса 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, США («Google»). Google Analytics використовує так звані «cookie», текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері і дозволяють аналізувати використання вами певного веб-сайту. Інформація про використання вами цього веб-сайту, створена файлом cookie, зазвичай передається на сервер Google у США та зберігається там. Якщо на цьому веб-сайті активовано анонімізацію IP-адреси, Google попередньо скоротить вашу IP-адресу в країнах-членах Європейського Союзу або в інших державах-учасницях Угоди про Європейську економічну зону. Лише у виняткових випадках повна IP-адреса надсилається на сервер Google у США і там потім скорочується. Від імені оператора цього веб-сайту Google використовуватиме цю інформацію для оцінки використання цбого веб-сайту, для складання звітів про діяльність веб-сайту та для надання інших послуг, пов’язаних із активністю веб-сайту та використанням Інтернету, оператору веб-сайту. IP-адреса, передана Google Analytics як частина Google Analytics, не буде об’єднана з іншими даними Google. Ви можете запобігти зберіганню файлів cookie, налаштувавши відповідне програмне забезпечення свого браузера; однак ми хотіли б зазначити вам, що в цьому випадку ви не зможете використовувати всі функції цього веб-сайту в повному обсязі. Більше інформації за посиланням - tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Додаткову інформацію можна знайти на сайті tools.google.com/dlpage/gaoptout або на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (загальна інформація про Google Analytics і захист даних). Ми вважаємо, що через вжиті захисні заходи (анонімізація та можливість блокування), обробку даних для оптимізації нашої онлайн-пропозиції слід вважати законним інтересом в обробці даних відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR.

Ретаргетинг і ремаркетинг

Ретаргетинг або ремаркетинг – це технології, які дозволяють користувачам, які раніше відвідували певний веб-сайт, показувати релевантну рекламу навіть після того, як вони залишили цей веб-сайт. Для цього необхідно розпізнавати користувачів Інтернету за межами власного веб-сайту, для чого використовуються файли cookie відповідних постачальників послуг; Крім того, враховується поведінка попереднього використання. Наприклад, якщо користувач переглядає певні продукти, згодом вони можуть відображатися як реклама на інших веб-сайтах. Це персоналізована реклама, яка адаптується до потреб кожного користувача. Немає необхідності ідентифікувати це персоналізоване оголошення, крім розпізнавання користувача. Тому ми використовуємо такі технології для показу реклами в Інтернеті. Ми використовуємо сторонніх постачальників (наприклад, Facebook) для показу реклами. Крім усього іншого, ми використовуємо пропозиції від Google, які дозволяють автоматично відображати цікаві продукти для користувача Інтернету. Ця функція реалізована за допомогою файлів cookie. Щоб отримати докладнішу інформацію про цю технологію, перегляньте політику конфіденційності Google на сайті policy.google.com/privacy. Використання файлів cookie для ремаркетингу Google і відстеження конверсій Google AdWords можна запобігти, змінивши налаштування на веб-сайті www.google.com/policies/privacy/ads/ та використовуючи відповідне програмне забезпечення для браузера.

Розміщення реклами є нашим законним інтересом в обробці даних відповідно до статті 6, параграф 1, підпункт f GDPR.

Інформаційний бюлетень

Коли ви реєструєтеся на розсилку, ваша адреса електронної пошти використовуватиметься для наших власних рекламних цілей, доки ви не скасуєте підписку на розсилку інформації. Ви регулярно отримуватимете електронною поштою інформацію про актуальні теми та особливі події, такі як спеціальні пропозиції та інше. Електронні листи можуть бути персоналізовані на основі нашої інформації про вас.

Якщо ви не надали нам своєї письмової згоди, ми використовуємо так звану процедуру подвійного підписання для реєстрації на нашу розсилку. Це означає, що ми надсилатимемо вам інформаційний бюлетень електронною поштою лише в тому випадку, якщо ви заздалегідь прямо підтвердили нам, що ми повинні активувати надсилання інформаційного бюлетеня. Після цього ми надішлемо вам сповіщення електронною поштою з проханням підтвердити той факт, що ви хочете отримувати наш інформаційний бюлетень, натиснувши на одне з посилань, що містяться в електронному листі.

Ми використовуємо Newsletter2Go як програмне забезпечення для розсилки бюлетенів. Ваші дані будуть надіслані до компанії Newsletter2Go GmbH (Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin). Newsletter2Go заборонено передавати ваші дані та використовувати їх для інших цілей, ніж надсилання нашого інформаційного бюлетеня. Newsletter2Go також підпадає під дію положень Федерального закону про захист даних та інших правових положень і діє виключно від нашого імені. Newsletter2Go — німецький постачальник, сертифікований TÜV Rheinland. Додаткову інформацію можна знайти тут: www.newsletter2go.de/information-newsletter-empfaenger.

Правовою основою для обробки ваших даних є згода відповідно до статті 6, параграф 1, підпункт а GDPR (Загальний регламент захисту даних), за умови, якщо ви персонально зареєструвалися для отримання інформаційного бюлетеня. Відповідно до законодавчих положень, ви також можете отримати наш інформаційний бюлетень без вашої чіткої згоди, тому що ви прийшли до нас або замовили у нас продукти чи послуги: у цьому випадку ми отримали вашу адресу електронної пошти, і ви не заперечували щодо отримання інформації електронною поштою. У цьому випадку юридичною основою є наш законний інтерес у відправці прямих листів відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR.

Згода на збір, використання та зберігання персональних даних, зокрема адреси електронної пошти та її використання для надсилання інформаційного бюлетеня, може бути відкликана в будь-який час з набуттям чинності в майбутньому. У кінці кожного інформаційного бюлетеня ви знайдете посилання, за яким можна негайно відмовитися від розсилки пошти. Після отримання запиту на скасування ми більше не будемо використовувати ваші дані для надсилання інформаційних бюлетенів. Ви також можете в будь-який час відмовитися від розсилки, надіславши електронний лист за адресою marketing@pieninggmbh.de.

Портал зявок

Після отримання звернення Ваші документи будуть передані відповідальним працівникам в електронному вигляді через портал заявника.У разі успішного розгляду заявки, передані дані будуть збережені з метою опрацювання трудових відносин відповідно до положень законодавства. У всіх інших випадках юридичною основою для зберігання персональних даних для вашої програми є ваша згода відповідно до статті 6 (1) (a) GDPR.

Контакти

Якщо використовується контактна форма нашої онлайн-пропозиції, ми збираємо персональні дані, які ви надаєте нам у контактній формі, зокрема ім’я та адресу електронної пошти. Крім того, ми зберігаємо IP-адресу, а також дату і час запиту. Ми обробляємо дані, передані через контактну форму, виключно з метою опрацювання вашого запиту або для відповіді на ваш запит. Ви самі можете вирішити, яку інформацію надсилати нам за допомогою контактної форми. Правовою основою для обробки ваших даних є ваша згода відповідно до статті 6 (1) (a) GDPR. Після того, як запит буде оброблено нами, дані спочатку будуть збережені на випадок подальших запитів. Видалення даних може бути проведено в будь-який час за запитом, а в інших випадках видалення відбудеться після того, як питання буде розглянуто. Законодавчі вимоги щодо збереження залишаються незмінними.

Соціальні мережі

У нашій онлайн-пропозиції ви знайдете посилання на соціальні мережі Facebook, Google+ та Instagram, Xing та сервіс Twitter. Посилання ідентифікуються відповідним логотипом сервісу.

При натисканні на посилання відкриваються відповідні соціальні сторінки, на які ця декларація про захист даних не поширюється. Щоб дізнатися більше про положення, зверніться до відповідної декларації про захист даних відповідного постачальника послуг. Особисті дані не передаються відповідному постачальнику до того часу, коли будуть викликані відповідні посилання. Ваш доступ до посилання на сторінку також є основою для обробки даних відповідним постачальником онлайн сервісів.

Права зацікавлених сторін

Ви маєте широкі права щодо обробки ваших персональних даних. Перш за все, ви маєте повне право на інформацію і, у разі необхідності, можете вимагати виправлення та/або видалення чи блокування ваших персональних даних. Ви також можете подати запит на обмеження обробки та мати право на заперечення. Ви також маєте право на перенесення та змінення персональних даних, які ви нам надаєте. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашого спеціаліста із захисту даних.

 

Відкликання згоди на обробку та розв'язання протиріч

Після того, як ви дасте свою згоду, ви можете відкликати її в будь-який час з набуттям чинності в майбутньому. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійснюваної на підставі згоди до моменту відкликання. Контактною особою для цього є наш спеціаліст із захисту даних.

Якщо обробка ваших персональних даних ґрунтується не на згоді, а на іншій правовій основі, ви можете надістали своє заперечення проти такої обробки. Ваше заперечення призводить до перегляду та, якщо необхідно, припинення обробки персональних даних. Ви будете проінформовані про результати перевірки, і, якщо обробка даних все ще триває, ви отримаєте від нас додаткову інформацію про те, чому обробка даних є допустимою.

Обробка замовлень

Під час обробки замовлень Piing Personal буде дотримуватись положень законодавства.

Незадоволеннята скарги

Якщо ви вважаєте, що наша обробка ваших персональних даних не відповідає цій Політиці конфіденційності або відповідній Політиці конфіденційності, ви можете подати скаргу до нашого спеціаліста із захисту даних. Службовець перевіряє факти та повідомляє вас про результат перевірки. Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу.

Посилання на інші сайти

Наша онлайн-пропозиція може містити посилання на інші веб-сайти. Ці посилання зазвичай позначаються як ссилки на сторінки. Ми не маємо впливу на те, наскільки ці пов’язані веб-сайти відповідають чинним правилам захисту персональних даних. Тому ми рекомендуємо вам також ознайомитися з відповідними правилами захисту даних на інших веб-сайтах.

Зміни до цієї Політики конфіденційності

Статус цієї декларації про захист даних вказується датою (дивіться нижче). Ми залишаємо за собою право змінювати цю декларацію про захист даних у будь-який час, яка діє у майбутньому. Зміни відбуваються, зокрема, у разі технічних змін онлайн-пропозиції або зміни законодавчих вимог щодо захисту даних. Поточну версію декларації про захист даних завжди можна отримати безпосередньо з онлайн-пропозиції. Тому вам слід час від часу переглядати ці Умови. Якщо частини або окремі формулювання цієї декларації про захист даних виявляться неефективними, інші положення залишаться незмінними.

Відповідає за конфіденційність та контактні дані

Якщо у вас виникли питання щодо обробки ваших персональних даних або ви потребуєте додаткової інформації щодо захисту даних, зв’яжіться з нашим спеціалістом із захисту даних. Будь ласка, надсилайте запити за адресою:

Piening GmbH
Альтмюльштрассе, 30
33689 Білефельд
datenschutz@pieninggmbh.de

Статус цієї політики конфіденційності: травень 2018 року